פרויקטים קודמים

פרוק ופינוי רפסודות פנאי באילת עבור עירית אילת
•  פרוק על מיימי
•  פרוק תת-ימי הכולל חיתוך תת-ימי של פיילים ממולאים בבטון עד לגובה קרקעית
•  פינוי פסולת באמצאות מנופים ודוברות
 מרינה דיוורס עבודות ימיות

מפוי ותעוד עפ"י קורדינאטות של קרקעית הנמל עבור חברת נמל אילת
•  בניית מערכת קורדינאטות ע"ג הקרקעית
•  צילום ושידור הכולל הקלטה אל פני השטח
•  תקשורת בזמן אמת עם הצולל / צלם
 

 צילום מתחת למים - עבודות ימיות
פרוק ופינוי מקשרי עגינה עמוקים עבור קצא"א
•  כ-600 מטרים שרשרת (5 טונות לכל 30 מטרים), 6 עוגנים (כ-8 טון האחד) ואלמנטים נוספים
•  צוותי טרימיקס מיומנים (עומק עבודה כ-70 מטרים)
•  חיתוך והפרדת מקשרי העגינה ליחידות ניתנות להצפה
•  הצפה ופינוי לחוף של כלל האלמנטים כולל 3 מצופי ענק (כ-12 טון כ"א)
 קבלן לעבודות ימיות

סימון וצלום תוואי צינור גז עבור חברת אוקיאנה
•  סריקה ואיתור אלמנטים תוך שילוב של אמצעיים על-מיימים וסריקות צוללים
•  סימון טוואי הצילום
•  צילום באיכות H.D, ויאו וסטילס
•  עבודה בתנאי ים קשים

 שינוע מתחת למים

הצפה שינוע והנחה של מספר רכבים ומכבש דרכים ליצרת אתר צלילה עבור רשות הטבע והגנים
•  הצפה של כ-4 רכבים אמפיביים (5 טון כ"א), מכבש דרכים (11 טון) ואלמנטים נוספים
•  שינוע למיקום חדש
•  הנחה עפ"י מיקום ואיכון מדויקים
•  הצפה, שינוע והנחה זהירים כדי למנוע נזק אפשרי לאלמנטים
 

 קבלן צלילה
טיפול במקשר והחלפת שרשרת עבור המשרד לאיכות הסביבה, התחנה למניעת זיהום ים
•  פרוק מצוף ושרשרת
•  חיתוך שרשרת תלויה בגוף המים
•  חיבור שרשרת חדשה למצוף
•  תעוד וצילום H.D
 
 צילום HD בצלילה
פרוק ופינוי מקשר עמודים עבור קצא"א
•  פרוק על-מימי תוך שימוש באמצעים מתקדמים
•  חיתוך של פיילים (בקוטר "40) מלאים בסדימנט בקו אחיד מגובה מפני המים
•  פינוי וסילוק מבלי שהאלמנטים יגיעו לקרקעית כדי למזער נזק סביבתי

 
פינוי וסילוק עבודות ימיות